تاثیر پوشش دهی صمغ عربی بر ویژگی های بافتی و رنگی میوه زردآلو طی فرآیند خشک کردن اسمزی توسط مایکروویو

یکی از مهم ترین معایب فرآیند آب گیري اسمزي بخصوص زمانی که به عنوان یک پیش فرآیند مورد استفاده قرار میگیرد، نفوذ مواد جامد محلول به درون بافت مواد غذایی است که میتواند باعث کاهش شدت فرآیند خشک کردن در مراحل بعدي شود. استفاده از پوششهاي خوراکی قبل از اعمال فرآیند اسمز راه حل مناسبی براي کاهش میزان نفوذ مواد جامد محلول به بافت ماده غذایی می باشد. در این تحقیق اثر صمغ عربی (1 و 2 درصد)، زمان

بررسی تاثیر انواع بهبود دهندهها بر خصوصیات بافتی، رئولوژیکی و حسی نان

 نان به سبب ارزش غذایی زیاد و قیمت مناسب آن، اصلی ترین غذاي مردم است، هر ایرانی بطور متوسط در طول سال نسبت به دیگر رژیم غذایی بیشتر نان مصرف میکند. مقداري از ویتامینها ، آهن، کلسیم و پروتئین مورد نیاز بدن ما در نان وجود دارد. امروز مشخص شده است که بعضی از بیماریها مانند سوء هاضمه، کم خونی، سوءتغذیه و رشد کم کودکان میتواند به علت مصرف نان نامرغوب میباشد.