Blog Detail

کنسانتره پروتئین آب پنیر

نام تجاری: WPC

 کاربرد:  می توان از این محصول برای افزایش پروتئین غذایی در نوشیدنی ها، صنعت نانوایی ،شیرینی و شکلات ، سوسیس، محصولات رژیمی، محصولات نوزادان و مکمل های ورزشی استفاده کرد.

بهترین زمان برای نگه داری: 24 ماه پس از تاریخ تولید

 بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی


Blog Detail

کنسانتره پروتئین شیر

 نام تجاری: MPC 

کاربرد: از این محصول می توان به عنوان پروتئین غنی شده در ترکیبات غذایی ، نوشیدنی ها، صنعت نانوایی و شیرینی سازی، صنعت گوشت، پنیر های سخت، پنیر های فرآوری شده، ماست، محصولات رژیمی استفاده کرد.

بهترین زمان برای نگه داری: 24 ماه پس از تاریخ تولید

بسته بندی: کیسه های 20 یا 25 کیلوگرمی