Blog Detail

ویتامین ها

 نام تجاری: رتینول(ویتامین آ)، توکروفول (ویتامین ای)

  کلسیفرول (ویتامین دی)، آسکوربیک اسید (ویتامین سی )

   کاربرد: می توان از این محصولات برای بالا بردن ارزش تغذیه ای مواد غذایی مختلف استفاده کرد.

   بهترین زمان برای نگه داری:42 ماه پس از تاریخ تولید

   بسته بندی: کیسه های 30- 5 کیلوگرمی