Blog Detail

کافئین

کاربرد:  از این محصول به عنوان ماده افزودنی جهت افزایش انرژی و سوخت و ساز بدن در برخی نوشابه ها، نوشیدنی های انرژی زا و مکمل های ورزشی استفاده می شود.

کاربرد های دیگر: این محصول نه تنها در صنایع غذایی بلکه در صنعت داروسازی در تولید داروهایی نظیر استامینوفن، داروهای ضد سرفه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

بهترین زمان برای نگه داری: 24 ماه پس از تاریخ تولید

بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی