Blog Detail

آنتی فوم

کاربردمی توان این محصول را در صنعت غذا به عنوان یک  افزودنی در محصولاتی مانند شربت گلوکز، انواع مربا، محصولات لبنی (پنیر) و آبمیوه ها به منظورکاهش یا جلوگیری از تشکیل کف  استفاده کرد.

 کاربرد های دیگر:  این محصولات نه تنها در صنایع غذایی، بلکه در لوازم آرایشی و بهداشتی، شیمیایی و  نساجی نیز استفاده می شود.

بهترین زمان برای نگه داری: 12 ماه پس از تاریخ تولید

بسته بندی: