Blog Detail

کارایا گام

نام تجاري:  صمغ استريليا، تراگزانت هند

کاربرد: می توان این محصول را در صنعت غذا به عنوان یک عامل چسبنده و بافت دهنده قوی استفاده کرد. علاوه بر این، می توان کارایا گام را در طعم دهنده ها، دسر های یخ زده، صنعت نانوایی، آشامیدنی و آب میوه، سس و صنعت لبنی استفاده کرد.

 کاربرد های دیگر:  نه تنها در صنایع غذایی، بلکه در لوازم آرایشی و بهداشتی، در دارویی به عنوان مواد معدنی عمده، صنعت چرم، تولیدکاغذ،  نساجی استفاده می شود.

بهترین زمان برای نگه داری: 36 ماه پس از تاریخ تولید

بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی