Blog Detail

براق کننده های دراژه شکلاتی

 نام تجاری : Crystalac K,Certiseal 1265 A   

Certiseal 1265 A

کاربرد:  از این محصول می توان به عنوان پیش براق کننده و عامل محافظت کننده در محصولاتی که با شکلات پوشش داده شده اند استفاده کرد همچنین این محصول باعث یکنواخت شدن سطح دراژه های شکلاتی نیز خواهد شد. 

بهترین زمان برای نگه داری: 18 ماه پس از تاریخ تولید

بسته بندی: گالن های 25 کیلوگرمی

Crystalac K

 کاربرد:  این محصول که به عنوان شلاک شناخته می شود ،  برای براقیت نهایی در محصولاتی که با شکلات پوشش داده شده اند استفاده می شود.

 بهترین زمان برای نگه داری: 18 ماه پس از تاریخ تولید

بسته بندی: گالن های 10 لیتری


Blog Detail

براق کننده دراژه های شکری

نام تجاری: کارنوباواکس

کابرد: از این محصول برای براقیت و محافظت کننده گی در محصولاتی با روکش شکری استفاده می شود.

کاربرد های دیگر: ازکارنوباواکس در داروسازی و آرایشی و بهداشتی می توان استفاده کرد.

بهترین زمان برای نگه داری: 18 ماه پس از تاریخ تولید

بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی